Toiminta hankkeen aikana

Näin luet hankepäätöstä, ppt 846 KB

Ohjausryhmä/työryhmä

-         Tärkein hanketta koordinoiva toimielin.

-         Ohry, jos hanke on alueiden välinen tai yli 20 000 € kustannuksiltaan.

Työryhmä tarvitaan joka tapauksessa pienellekin hankkeelle hankevetäjän tueksi.

Seurattava, että hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti!

 

Kilpailutus

Hankinnan euromäärä vaikuttaa siihen millä tavalla hintataso selvitetään, jos:

- Hankinta alle 500 € - kilpailutusta ei tarvita

- Hankinta 500 € - 3000 € - selvitetään paikallinen hintataso esim. puhelimitse, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

- Hankinta 3 000 € - 15 000 € - kilpailutetaan pyytämällä kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta tavarantoimittajalta.

- Hankinta yli 15 000 € - ilmoitetaan HILMAssa, www.hankintailmoitukset.fi

 

 

Tiedotus

Logot mukaan!

Vähintään kaikkeen tiedotukseen mukaan eli leader-logo ja EU-lippu tekstin kera: maaseuturahasto (tai jos mahtuu: mallin mukainen pidempi teksti)

 

 

 

 


Jos mahtuu vielä, niin sitten oman toimintaryhmän logo lisäksi!

 

Mikäli investointi yli 50 000 €, tiedotuskylttiä käytettävä à saa toimintaryhmältä

 

Raportointi

 

Hyvä käytäntö on pitää hankepäiväkirjaa, jossa on hankkeen edistymiseen liittyviä asioita, päivämääriä, osallistujamääriä, tehtyjä toimenpiteitä à auttaa loppuraportoinnissa ja maksatuksissa

 

Hankekansio, viralliset asiapaperit (päätös, maksatukset jne), muistiot, kokouspöytäkirjat, lehtijutut, ilmoitukset, tiedotteet, valokuvat, tärkeät sähköpostiviestit à kaikki mahdollinen hankkeeseen liittyvä (jos tulee joskus tarkastus, niin kaikki löytyy yhdestä paikasta)

 

Vuosiraportti ja loppuraportti

Alle yhden vuoden kestävästä hankkeesta laaditaan loppuraportti viimeisen maksamishakemuksen yhteydessä. Monivuotisesta hankkeesta laaditaan loppuraportin lisäksi vuosiraportti. Vuosiraportti sisältää loppuraporttia vastaavat tiedot kuluneen vuoden ajalta, ja se toimitetaan Leader-toimistoon 31.3 mennessä.

Loppuraportin sisältö:

1)      toteuttajan nimi

2)      hankkeen nimi ja hanketunnus

3)      yhteenveto hankkeesta

4)      hankkeen tavoitteet

5)      hankkeen toteutus (toimenpiteet, aikataulu, resurssit, organisaatio, kustannukset ja rahoitus, raportointi ja seuranta, toteutusoletukset ja riskit)

6)      yhteistyökumppanit

7)      tulokset ja vaikutukset

8)      esitykset jatkotoimenpiteiksi

9)      allekirjoittajat ja päiväys

 

Seurantatietolomake

Eri hankkeille on omat seurantatietolomakkeet, jotka on toimitettava alle vuoden kestävissä hankkeissa toteutusajan päätyttyä, viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Yli vuoden kestävissä hankkeissa seurantatietolomakkeet toimitetaan Leader-toimistoon kerran vuodessa, viimeistään 31.1. mennessä, jossa tiedot vuoden viimeisenä päivänä toteutuneen tilanteen mukaisena.

 

Muutokset hankkeen aikana

 

Ota yhteyttä etukäteen leader-toimistolle! Katsotaan tapauskohtaisesti, joistakin tehtävä muutoshakemus, esim. kululuokkien muutokset tai kustannusten oleellinen pieneneminen

 

Jatkoaikaa haettava myös ajoissa! Mahdollista saada enintään 2 krt 1 vuosi perustelluista syistä