Lomakkeita käytännön hanketoimintaan

Nämä lomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan maaseudun kehittämistoiminnassa, kuten Leader-toiminnan mukaisissa kylien kehittämishankkeita toteutettaessa ja raportoinnissa.
Sievin kylät 2010/2 -hankkeessa käytetään näitä lomakkeita.

 

Matkalasku, jota ohjausryhmän jäsenet käyttävät!
Lisää laskupohjaan tiedot:
Hankkeen nimi - Sievin kylät 2010/2 -hanke
Hankkeen numero - 3927
Hankkeen diaarinumero - 3829/3570-2008

Sievin kylät 2010/2 -hankkeen ohjausryhmän kokouspalkkiolomake, xls

Tiedotusohje hankkeille

Hankintojen kilpailuttaminen
Eli selvitys hintatasosta paikkakunnalla

Tuntikirjanpito tuntityöntekijälle

Kustannusten jakoperusteet
Merkitään mihin kustannuslajiin jaettava kustannus kuuluu

RAPORTOINTI hankkeen tavoitteet ja tulokset,elinkeinojen kehittämishanke

OHJE MAKSATUSHAKEMUKSEN TEKOON