Esittely

Sievin Teollisuuspuisto oy on hakenut keväällä 2008 uutta kylien kehittämishankerahoitusta Rieska-Leaderin kautta. Päätös julkaistaan seuraavassa linkissä.

Päätös 28.5.2009, päätösnumero 4069, Dnro 3829/3570-2008, pdf 1 MB
Hankkeen numero 3927
 

LEADER-TOIMINTATAPA
=
Paikallisen kehittämistyön toteutustapa,
jossa aloitteet ja päätäntävalta ovat alueen
asukkailla ja toimijoilla.

LEADER-TOIMINTATAPA
=
Paikallisen kehittämistyön toteutustapa,
jossa aloitteet ja päätäntävalta ovat alueen
asukkailla ja toimijoilla.

LEADER-TOIMINTARYHMÄT
• Toimintaryhmät paikallistason aktivaattoreita, kehittäjiä
ruohonjuuritasolla, alhaalta ylöspäin -vaikuttaminen
• Omaehtoinen kehittäminen, kynnys osallistua
hankkeisiin on matalampi toimintaryhmien hankkeissa
=> ”kanssakulkija”
• Yhteistyöhön ohjaaminen, ”sosiaalinen pääoma”
• TR:n hankkeet alkupotku suuremmalle kokonaisuudelle
• välittäjäorganisaatio => raha, tieto, osaaminen, empatia
– maaseudun kehittämisen koordinointi yhä suuremmassa määrin,
kuntakentän murros
HALLITUSTYÖSKENTELY
• ”Lähidemokratiaa”
• Päätöksenteko paikallisella toimintaryhmän hallituksella
– kolmikantainen hallitus
• julkinen taho
• yhteisöt
• maaseudun asukkaat
– jäseniä koko toimialueelta ==> paikallinen
asiantuntemus, myös ”hiljainen” tieto
– avoin kaikille maaseudun asukkaille
– päätöksentekijä, mutta myös hanketoimijoiden apun Apua hanketoimintaan seuraavan linkin kautta;